Kết thúc khóa học kỳ doanh nghiệp 2018 ở trường ĐH Mở TP.HCM