Giới Thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ DOANH NGHIỆP

     Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam trực thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thành lập từ năm 2014 Quyết định số 0246/2014/PTM-DDDN.
     Hội đồng có sứ mạng Khơi nguồn khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo, Ươm mầm doanh nhân Việt, Phát triển nguồn lực lao động chất lượng cho cộng đồng doanh nghiệp.
      Để thực hiện những sứ mạng này, Hội đồng đã tổ chức rất nhiều hoạt động giao lưu, đào tạo, cuộc thi viết ý tưởng khởi nghiệp và tư vấn hỗ trợ cho sinh viên thanh niên thành lập doanh nghiệp.
      Năm 2017 Hội đồng triển khai thêm chương trình Học kỳ Doanh nghiệp. Chương trình này sẽ thực hiện sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho cộng đồng doanh nghiệp. Đây là chương trình kết nối giữa doanh nghiệp nhà trường và sinh viên.
     Thông qua chương trình Học kỳ Doanh nghiệp, sinh viên được Hội đồng đưa tới doanh nghiệp học tập thực tế thông qua những công việc cụ thể của doanh nghiệp. Trong suốt thời gian học đại học cao đẳng, sinh viên sẽ được làm việc thực tế từ 2 đến 6 tháng tại doanh nghiệp.
     Trước khi tiếp cận với doanh nghiệp, sinh viên được Hội đồng tổ chức đào tạo kỹ năng mềm và nghiệp vụ thực tế tại doanh nghiệp. Đó là Kỹ năng thích ứng với môi trường doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, chăm sóc khách hàng, Kỹ năng sản xuất…

Nguyễn Thị Thủy - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Khởi nghiệp phía Nam