marketing
Lưu Thụy Diễm Uyên
Design
Nguyễn Thị Mai Thảo
Marketing Executive
Nguyễn Sĩ Hòa
Event Executive
Đào Thị Kim Quyên
Event Executive
Trần Thị Lê Trâm
Design
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Marketing Executive
Nguyễn Thị Quỳnh
Marketing Executive
Trần Ngọc Anh
Marketing Executive
Huỳnh Anh Khoa
Design
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Marketing Executive
Nguyễn Minh Quân
Kinh Tế Nông Lâm
Đặng Sầm Xuân Trung
Công Nghệ Sinh Học
Lê Văn Lộc
Quản Trị Kinh Doanh
Võ Mỹ Ngọc
Quản Trị Kinh Doanh
Trần Minh Quốc
Công Nghệ Sinh Học
Trần Chung Tuấn Hùng
Quản Trị Kinh Doanh
Nguyễn Duy Quang
Quản Trị Kinh Doanh
Nguyễn Cao Anh Tuấn
Luật Kinh Tế
Nguyễn Duy Thanh Ngân
Dược
Nguyễn Hữu Hậu
Quản Trị Kinh Doanh
Nguyễn Minh Hữu
Quản Trị Kinh Doanh
Nguyễn Phúc Sang
Quản Trị Kinh Doanh
Nguyễn Thị Ái Tiên
Marketing
Nguyễn Trần Quyên Trinh
Thương Mại
Nguyễn Thị Xuân Hằng
Quản Trị Kinh Doanh
Dương Cắm Bẩu
Luật Kinh Tế
Đoàn Quang Huy
Kinh Doanh Quốc Tế
Đặng Thị Thu Tĩnh
Quản Trị Kinh Doanh
Đào Thị Hương