Sinh Viên Khóa 2

Kinh Doanh Quốc Tế
Trần Thị Thúy
Kinh Doanh Quốc Tế
Nguyễn Thị Nhung
Kinh Doanh Quốc Tế
Phan Minh Tâm
Marketing
Đoàn Thị Huyền Trang
Kinh Doanh Quốc Tế
Lê Thị Thu Thảo
Kinh Doanh Quốc Tế
Nguyễn Thị Thanh Hậu
Kinh Doanh Quốc Tế
Huỳnh Thị Linh Trang
Marketing
Hoàng Thị Kim Ngân
Marketing
Nguyễn Thị Hồng Thủy
Marketing
Lê Thị Dung
Kinh Doanh Quốc Tế
Trần Thị Mỹ Hạnh
Kinh Doanh Quốc Tế
Nguyễn Ngọc Huy
kinh doanh quốc tế
Phàng Ngọc Phương
kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Quỳnh Như
Marketing
Mai Mỹ Tiền
Kinh Doanh Quốc Tế
Ung Thị Tú Trinh
kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Quản trị nhân lực
Dương Ngọc Tú
kinh doanh quốc tế
Huỳnh Thị Diễm My
kinh doanh quốc tế
Huỳnh Minh Kha
Marketing
Trần Vy Thanh Thủy
Marketing
Trần Nguyễn Cẩm Tú
Marketing
Ngô Võ Ngọc Linh
Marketing
Ngô Nguyễn Thị Thúy Kiều
Kinh Doanh Quốc Tế
Trần Nguyễn Mỹ Dung
Kinh Doanh Quốc Tế
Đàm Thị Bảo Châu
Marketing
Nguyễn Thị Vân Anh
QUẢN TRỊ DU LỊCH
Nguyễn Thị Yến Linh
Kinh Doanh Quốc Tế
Hoàng Thu Trang
Kinh Doanh Quốc Tế
Nguyễn Thị Hồng Tươi
Kinh Doanh Quốc Tế
Hà Kim Phụng
Quản trị nhân lực
Bùi Châu Nhật Linh
quản trị du lịch
Lê Thị Ngọc Mai
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Nguyễn Thị Minh Phương
KINH DOANH QUỐC TẾ
Võ Thị Quỳnh Như
MARKETING
Trịnh Trường Hận
marketing
Lê Thái Hoàng
kinh doanh quốc tế
Đỗ Duy Phúc
Kinh Doanh Quốc Tế
Trần Thị Thanh Uyên
Marketing
Nguyễn Phan Thanh Vy
Kinh Doanh Quốc Tế
Nguyễn Thị Cẩm Thi
Marketing
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Kinh Doanh Quốc Tế
Nguyễn Thị Lan Thi
marketing
Lê Thị Mỹ Duyên
kinh doanh quốc tế
Phan Công Tiến
marketing
Nguyễn Văn Sỹ
marketing
Ngô Anh Vũ
marketing
Lê Hồng Ngọc