Đào Thị Kim Quyên

Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh
028 35 119 100
info@smentor.net
 • Giải quyết vấn đề.
 • Quản lý thời gian.
 • Kỹ năng thuyết trình.
 • Tư duy và sáng tạo.
 •  Marketing Degital tại Sodexo.
 • Customer care staff tại Mỹ Phẩm Yến.
 • Sale tại Prudential Finance.
 • Giải nhì Bí thư chi đoàn giỏi trường Đh Nguyễn Tất Thành.
 • Giải nhì nhà “ Quản trị tương lại NTTU” do khoa QTKD tổ chức.
 • Giải khuyến khích cuộc thi “Sinh viên hát NTTU năm 2014.
 • Thành viên CLB văn nghệ khoa QTKD và Trường đai học NTTU.
 • Ủy viên BCH Đoàn khoa QTKD.

CÁC SINH VIÊN KHÁC