Trần Ngọc Anh

 • Giới thiệu về bản thân 
  – Là 1 người hòa đồng, yêu ca hát, yêu động thực vật.
 • Mục tiêu nghề nghiệp
  – Trở thành 1 Leader Marketing và 1 Doanh nhân.
Quận 12 - TP Hồ Chí Minh
028 35 119 100
info@smentor.net
 • Tin học văn phòng.
 • Thuyết trình.
 • Tiếng anh.
 • Marketing Executive tại Sài Gòn Today Travel.
 • PB, Facilitor cho Mercidez, Yan TV, PNJ.
 • Top 20 cuộc thi Bộ não thương hiệu do Đại học Tài chính Marketing tổ chức.
 • Quán Quân chương trình Chuyến xe âm nhạc do HTV tổ chức.
 • Thành viên của Đội Văn nghệ xung kích trường.
 • Thành viên ban MC – Phát thanh viên của trường.

CÁC SINH VIÊN KHÁC