Trần Thị Lê Trâm

Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
028 35 119 100
info@smentor.net
  • Giao tiếp, làm việc nhóm.
  • Thành thạo vi tính văn phòng.
  • Chuyên viên Event tại công ty Smentor.
  • Giải nhì “Tuổi 20 hát” VTV6 2015.
  • Giải nhất “Music Bus” HTV7 2016.
  • Đội văn nghệ xung kích của trường ĐH Tài chính Marketing.

CÁC SINH VIÊN KHÁC