Đỗ Nguyễn Khánh Linh

Thạc sỹ Kinh tế phát triển

gv-co-linh-1

Giới Thiệu

     Chị Nguyễn Thị Khánh Linh là thành viên của Hội Đồng Khởi Nghiệp Quốc Gia.

Kinh nghiệm

  • Chị Đỗ Nguyễn Khánh Linh đã có 5 năm kinh nghiệm là giảng viên Kinh tế phát triển và quản trị kinh doanh.

CÁC MENTOR KHÁC