Hoàng Cửu Long

Chuyên viên Viện nghiên cứu kinh tế phát triển

gv-thay-long

Giới thiệu

     Anh Hoàng Cửu Long hiện là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Kỹ năng chuyên môn

 • Giảng viên môn “Marketing quốc tế”, “Marketing căn bản” cho sinh viên bậc cử nhân, học viên cao học. 
 • Giảng viên Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
 • Phụ trách chuyên đề “Tư duy sáng tạo trong Quản trị kinh doanh”, “Kỹ năng giao tiếp trong công việc”, “Giải quyết vấn đề và Ra quyết định trong kinh doanh”,  “Marketing trực tiếp” thuộc Chương trình Giám đốc điều hành (CEO), Quản trị viên cấp trung (MMM), Giám đốc Kinh doanh (SMD)… của IDR.
 • Thành viên biên soạn sách, các tài liệu nghiên cứu và giảng dạy
 • Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài của Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

 • 2005 – 2006: Học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA), Đại học James Cook (Úc) tại Singapore
  Từ 2007 đến nay:
 • Chuyên viên Viện nghiên cứu kinh tế phát triển (IDR), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Phòng QLKH – HTQT, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Giảng viên khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng–Phát triển chương trình, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

CÁC MENTOR KHÁC