Lê Thành Hưng

Giảng viên Khoa Kinh Tế – Đại học Nông Lâm

gv-thay-hung

Giới thiệu

     Anh Lê Thành Hưng hiện là Giảng viên Khoa Kinh Tế – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

 • Tốt nghiệp bằng cử nhân Kinh Tế Nông Nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 05/2001
 • Tốt nghiệp thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh MBA – Trường Southern Taiwan University (Taiwan).
 • NCS Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh DBA – Trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM
 • Chứng chỉ Train The Trainer do Tổ chức Success Resource Singapore cấp.

Ý nghĩa

 • Giảng dạy 15 năm tại Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
 • Tham gia đào tạo cho sinh viên nhiều trường Đại học Phía Nam và các lớp cấp chứng chỉ CEO cho học viên và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn và tư vấn cho nhiều sinh viên làm đề tài tốt nghiệp
  đạt thành tích cao.
 • Đào tạo kỹ năng lãnh đạo, tư vấn chiến lược, quản trị nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp vận hành tự động, tiếp thị liên kết và bán hàng đỉnh cao cho doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ quản lý và tư vấn doanh nghiệp tăng trưởng hơn 300% sau năm năm.

Thành Tựu tiêu biểu

 • Giấy khen của UBND Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh năm 1998.
 • Giấy khen của Hiệu Trưởng Trường Đại học Đại Cương Tp. Hồ Chí Minh năm 1998.
 • Giấy khen và Bằng khen Sinh viên Xuất sắc trong Liên hoan Sinh viên Tiêu Biểu của Giám Đốc Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh năm 1999, 2000.
 • Giấy khen Cán Bộ Trẻ Xuất Sắc của Thành Ủy Tp. Hồ Chí Minh năm 2009.

CÁC MENTOR KHÁC