Lê Thị Kim Lộc

PGĐ – CT CP Thuế Kế Toán Luật Việt Á

gv-co-loc

Giới thiệu

Kinh nghiệm

  • 2001 – 2004: NV Nhân sự tại KMC Chain Viet Nam
    2004 – 2011: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự tại Jangsu Jingmeng Company
  • 2012 – 2014: Chuyên trách Tuyển dụng & amp; Đào tạo Nhà máy PepsiCo Đồng Nai
  • 2015 – Hiện tại: Phó Giám đốc tại Công ty CP Thuế Kế Toán Luật Việt Á

Thành Tựu tiêu biểu 

  • Tuyên dương cá nhân xuất sắc Công ty TNHH Jangsu Jingmeng năm 2007.
  • Đạt giải thưởng cá nhân xuất sắc đại diện Nhà máy Đồng Nai- Công ty TNHH Suntory Pepsico Việt Nam năm 2013.

CÁC MENTOR KHÁC