Nguyễn Thị Hồng Thủy

PGĐ công ty TNHH Toàn Phú Qúy
gv-co-hong-thuy

Giới thiệu

     Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy là người sáng lập và Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Kim Thành Đạt, Phó giám đốc và cổ đông Công ty TNHH Toàn Phú Quý, Đồng sáng lập Công ty Cổ phần liên kết CEO

Kinh nghiệm

  • Từ 2002 – 2012: QLDA công ty Enger Việt Nam
  • Từ 2007 – 2012: QLDA công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long
  • Từ 2013 đến nay: PGĐ công ty TNHH Toàn Phú Quý
  • Từ 7/2016 đến nay: CEO công ty TNHH Nguyễn Kim Thành Đạt

Thành Tựu tiêu biểu 

Năm 2013 học bổng toàn phần từ chương trình ITEC của chính phủ Ấn Độ

CÁC MENTOR KHÁC