Nguyễn Thị Mai Chi

gv-co-chi

Giới thiệu

Kinh nghiệm

  • Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.
  • Thành viên Hội đồng tư vấn và hộ trợ Khởi nghiệp Phía Nam.
  • Giám khảo cuộc thi: “Khởi nghiệp quốc gia”.
  • Có kinh nghiệm hướng dẫn các sinh viên viết đề án Khởi nghiệp

CÁC MENTOR KHÁC