Nguyễn Văn Ngà

Giám đốc Công ty TNHH Agrocom VN
gv-thay-nga

Giới thiệu

     Anh Nguyễn Văn Ngà là Giám đốc Công ty TNHH Agorocom Việt Nam, Kỹ sư chăn nuôi và đang học MBA

     Anh còn là 1 chuyên gia tư vấn xây dựng thương hiệu và huấn luyện kỹ năng sales – marketing thực hành, đặc biệt trong ngành nông nghiệp – chăn nuôi – thú y với 23 năm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm

  • 1995 – 1998: nhân viên sales – tập đoàn CP group (Thái Lan)
  • 1999 – 2000: Trưởng vùng kinh doanh – tập đoàn CP group (Thái Lan)
  • 2000 – 2001: Trưởng phòng kinh doanh – tập đoàn CP group (Thái Lan)
  • 2002 – 2007: Giám đốc sales – marketing – tập đoàn CP group (Thái Lan)
  • 2007 – 2013: Giám đốc sales – marketing – tập đoàn Japfa (Indonesia)
  • 2014 – 2017: Giám đốc sales – marketing – tập đoàn Sojitz (Nhật Bản).
  • Giám đốc Công ty TNHH Agrocom Việt Nam, chuyên về tư vấn huấn luyện kỹ năng sales – marketing thực hành.

 

CÁC MENTOR KHÁC