Nguyễn Văn Tân

Giảng viên Đại học Lạc Hồng
gv-thay-tan

Giới thiệu

Kinh nghiệm

  • Cử nhân: 1993 – 1998, chuyên ngành Kinh tế, Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM
  • Thạc sĩ: 1999 – 2012, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
  • Sau đại học: 2004 – 2005, chuyên ngành Chính sách công, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright.
  • Tiến sĩ: 2004 – 2009, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

Thành Tựu tiêu biểu 

  • Doanh nhân tiêu biểu Tp HCM (Bằng khen của UBND Tp HCM).
  • Doanh nhân vì chất lượng cuộc sống (Bằng khen của Bộ y tế).
  • Kinh nghiệm trong quản lý điều hành doanh nghiệp, đặc biệt lãnh đạo bằng yêu thương.

CÁC MENTOR KHÁC