TS Phan Huỳnh Anh

TGĐ Công ty TNHH SMENTOR

gv-huynh-anh-1

Giới Thiệu

Kinh Nghiệm

• 2007 – 2009: Nhân viên IT và kinh doanh tại ngân hàng Sacombank
• 2012 – 2013: Giám đốc Marketing tại Công ty Việt Nhân
• 2011 – 2012 : Phụ trách kinh doanh tại MayQ Media
• 2009 – 2012: Trưởng phòng IT và kinh doanh tại Vietmark Company
• 2013 – 2016: Giám đốc marketing Công ty Exotic Vietnam
• 2016 – 2017 : Giám đốc marketing công ty cổ phần Saigon Today
• 2015 – nay: Thành viên của CSMO (Câu lạc bộ GĐ Sales & Marketing Việt Nam)
• 2016 – nay: Ban Chấp Hành Hội Du Lịch Vừa và Nhỏ Việt Nam (VTF)
• 2017 – nay: Thành viên Hội Đồng Khởi Nghiệp Phía Nam (VCCI)
• 2017 – nay : Tổng giám đốc công ty Smentor
• 2018 – nay : Giám đốc đào tạo & marketing tập đoàn Khang Thông (Happyland)