Võ Thị Phương Lan

CT HĐQT CT CP Vận Tải Mỹ Á (ASL)
gv-co-lan

Giới Thiệu

     Chị Võ Thị Phương Lan là Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Đà Lạt và Thạc sĩ Master of Business Administration (MBA) Đại Học Maastricht (MSM), Hà Lan.

Chứng nhận

 • IATA/FIATA Dangerous Goods Regulations – Initial tại IATA Training & Development Institute
 • Giảng Viên Khởi Nghiệp Kinh doanh tại Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 • Logistics Master tại Mekong Institute (MI), Khon Kaen, Thailand

Kinh nghiệm

 • Từ 1/2005 đến nay Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Giao Nhận Vận Tải Mỹ Á (ASL Corp)
 • Từ 2008 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận Tải ASL (ASL Trucking)
 • Từ 2014 đến nay Chủ tịch Hội Đồng Hội Đồng Tư Vấn Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Phía Nam
 • Từ 2015 đến nay Ủy Viên Ban chấp hành,Trưởng ban đào tạo Hiệp Hội DN Dịch Vụ Logistics Việt Nam (VLA), Giám khảo cuộc thi “Giải thưởng Lương Văn Can”

Thành Tựu 

 • Doanh nhân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2016
 • Chứng nhận hỗ trợ tích cực “chương trình khởi nghiệp dành cho thanh niên, sinh viên” năm 2015
 • Doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước
 • Top 50 business women in Asia – Pacific 2014
 • Cá nhân xuất sắc 2013-2014

CÁC MENTOR KHÁC