Video

HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VNPT
Chương trình đào tạo kỹ năng Sales & Marketing
-27/11/2017-

Buổi học
THUYẾT TRÌNH ĐỊNH VỊ BẢN THÂN
-21/11/2017-

Lễ khai giảng Khóa đào tạo
MENTORING FOR STARTUP
-13/11/2017-

Lễ trao giải Cuộc thi
KHỞI NGHIỆP PHÍA NAM – VCCI
-29/10/2017-

Lớp TOT
BỒI DƯỠNG KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP
-29/09/2017-

KHỞI NGHIỆP 5W+1H
Đại học Tôn Đức Thắng
-15/09/2017-

HỌC KỲ DOANH NGHIỆP
Đại học Kinh Tế TPHCM
-13/11/2017-